©2019 Nova Mentis. 

Contribute / Bydrae

Add your voice to NM by becoming a Freelance Contributor. We accept well-written content that is thoroughly researched, thought-provoking, and original. We offer payment on a set per-word structure. we welcome objective news reports, opinion pieces, and select community related news.

You are also welcome to write letters on published articles for whatever reason, be it a disagreement or an applause.

Dra by tot die impak van NM en word 'n Vryskutbydraer. Ons aanvaar artikels wat goed geskryf en noukeurig genavors is. Artikels moet ook uniek wees en bydarg gee tot die allerdagse gesprek wvan ons lesers. Ons betaal ons skrywers op 'n per-woord struktuur en verwelkom nuusverslae, opiniestukke, en uitgesoke gemeenskapsverwante nuus.

Briewe oor artikels, nuus of opinie, is ook welkom; jy mag saam of teen die onderwerp stem.

News / Nuus

Objective, synoptic reports

Objektiewe, bondige verslae

Articles that are well written, objectively reporting major news events by highlighting the facts. Our aim is to inform our readers quickly - no one wants to spend too much time on the news after all.

Artikels wat goed en bondig geskryf is, wat groot nuusonderwerpe takkel deur om objektief die feite uit een te sit. Ons doel is egter om seker te maak lesers kry die nuus, sonder om hul tyd te mors.

Opinion / Opinie

Share your thoughts 

Deel jou denke

The topics covered require a sound knowledge while writers must be able to argue from various angles, support their claims, and get readers talking. 

Opiniestukke vereis 'n sterk begrip van gekieste onderwerpe. Skrywers moet dus van verskeie kante hul argumente kan benader en lesers aan die praat kry. 

Letters / Briewe

Have your say

Praat saam

Did something we publish spark a thought you would like to share? Join the discussion and send us your letters.

Het iets wat jy hier gelees het jou geprikkel? Word deel van die gesprek en stuur vir ons per brief jou meninge.