©2019 Nova Mentis. 

Advertise / Adverteer

We invite businesses to advertise with NM. Advertisers are able to choose between: Single Advert Placements, Multiple Advert Placements, or Content Sponsorship. We offer comprehensive plans and can meet your design needs for a nominal fee. 

Besighede word uitgenooi om met NM te adverteer. Adverteerders kan tussen Eenmalige Advertensieplassings, Veelvoudige Advertensieplasings, of Inhoud Borgskappe kies. Ons bied omvattende aanbiedings aan en kan selfs sorg vir grafieseontwerp teen 'n nomiale fooi.

Single Advert Placements / Eenmalige Advertensieplasings

Single Advert Placements are ideal for businesses running promotions. Adverts will appear on our website, where they will run for 1 week or the duration of the promotion/offer. Adverts will be linked to new content shared across social media platforms. Advertisers can choose to advertise in kinds of contents: news, opinion, discussion, or analysis.

Eenmalige Advertensieplasings is goed toepaslik vir promosies. Advertensies sal op ons webwerf verskyn vir 'n week of die duur van die promosie/aanbod. Advertensies sal geheg wees aan nuwe publikasies, wat deur sosiale media versprei word. Adverteerders kan kies met watter tipe inhoud hul advertensies verskyn: nuus, opinie, gesprek, of analise.  

Multiple Advert Placements / Veelvoudige Advertensieplasings

Multiple Advert Placements are ideal for running campaigns or successfully reaching bursary / internship applicants.​​ Adverts will run for as long as the campaign runs or the duration of the contract. Multiple designs can be used, alternating for the duration of the campaign. Adverts can be placed with preferred content (news, opinion, discussion, or analysis) to target ideal candidates. 

Veelvoudige Advertensieplasings is meer as geskik vir bermarkingsveldtogte of om kandidate te beryk vir beurse / interskappe. 'n Verskeidenheid van advertensies word verwelkom vir veldtogte. Advertensies mag saam verkose inhoud (nuus, opinie, gesprek, of analise) geplaas word om die gesoke kandidate te beryk.  

Content Sponsorships / Inhoud Borgskappe

Content Sponsorships are ideal for  targeting niche audiences. Select content can be sponsored (sponsors will not be able  to influence the content). Contracts for various periods are available, with adverts enjoying prolonged run times.

Inhoud Borskappe is ideaal om niche-markte te bereik. Bepaalde inhoud kan geborg word (maar nie beïnvloed word nie). Daar is verskeie kontraktydperke om van te kies en advertensies sal vir verlengde tydperke verskyn.